top of page

Tedaviler / Treatments

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ DİŞ HEKİMLİĞİ / PROTECTIVE AND PREVENTIVE DENTISTRY 

IMG_0631-HDR.jpg
 • Çocuklarda Ağız Hijyeni / Dental Hygiene for Children

 • Flor Uygulaması / Fluoride Varnish

 • Fissür Koruyucu Uygulaması / Fissure Sealent

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ TEDAVİLERİ / PEDIATRIC DENTISTRY TREATMENTS

IMG_0696-HDR.jpg
 • Diş Dolguları / Dental Fillings

 • Estetik  Kron Uygulaması / Esthetic Pediatric Crown

 • Paslanmaz Çelik Kron / Stainless Steel Crown

 • Kanal Tedavileri / Root Treatments

SEDASYON VE GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ TEDAVİLERİ /
DENTAL TREATMENTS UNDER SEDATION AND GENERAL ANAESTHESIA

ERKEN DÖNEM KORUYUCU ORTODONTİK TEDAVİLER /
EARLY / PREVENTIVE ORTHODONTIC TREATMENTS

 • Yer Tutucu / Space Maintainers

 • Dil İtimli Yutkunma Tedavisi / Treatment of Tongue Thrust 

 • Parmak Emme Apareyi / Thumb Sucking Appliance

 • Sürme Rehberliği / Guided Eruption

 • Fonksiyonel Çene Ortopedisi Tedavileri / Functional Jaw Orthopedic Treatment

 • Diş Çapraşıklıklarının Erken Dönem Tedavileri  / Early Treatments for crooked teeth

IMG_BE6EA315B3F3-1.jpeg
bottom of page