top of page

CANSU OĞAN

Çocuk Diş Hekimi, Ortodonti Phd

Hakkımda

IMG_0446.jpg
 • 1987 Kocaeli (İzmit) doğumluyum.

 • 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nden mezun oldum.

 • 2011-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı’ nda doktora ve uzmanlık eğitimimi tamamladım.

 • 2015 yılından itibaren özel klinik ve hastanelerde çalışmaktayım.

 • 2019 yılında, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı'nda doktoraya başladım.

 • 2020 yılından beri Çankaya, Ankara'daki kendi kliniğimde çalışmaktayım.

 • 'Sedasyon ve Genel Anestezi Altında Çocuk Diş Hekimliği Uygulamaları' eğitimlerinin verildiği Planest Akademi'nin kurucu ortağı ve eğitmeniyim.

 • Türk Ortodonti Derneği ve Türk Aligner Derneği üyesiyim.

Pediatric Dentist, Orthodontics PhD

About Me

 • I was born in 1987 Kocaeli (Izmit). 

 • I graduated from Hacettepe University Faculty of Dentistry in 2010. 

 • Between 2011 -2015, I completed my PhD and specialization education at Gazi University Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry.

 • I have been working in dental clinics and hospitals since 2015.

 • In 2019, I started my PhD at Gazi University Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics. 

 • Since 2020, I have been working in my own dental clinic in Çankaya, Ankara. 

 • I am the co-founder and educator of Planest Academy, which pediatric dentists are coursed about 'Pediatric Dentistry Practices Under Sedation and General Anesthesia'.

 • I am a member of Turkish Orthodontic Association and Turkish Aligner Association.

5b1aa06e-232d-4449-870a-829c36b76b34 2.JPG
Foto 1 kopyası.jpg

Katıldığım Kurs ve Kongreler / Courses and Congress:

 • 11. EAPD Congress 2012, Strazburg, Fransa.

 • 101. FDI Annual World Dental Congress 2013, İstanbul.

 • 18. IADT World Congress 2014, İstanbul.

 • 25. IAPD Congress 2015, Glasgow, İskoçya.

 • Türk Aligner Derneği Eğitim Semineri 2022 / Turkish Aligner Society's Seminar, Ankara.

 • 17. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu 2021/ Turkish Orthodontic Society Symposium 

 • 18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 2022/International Turkish Orthodontic Society Congress, Antalya.

 • Türk Aligner Derneği Eğitim Semineri 2023 / Turkish Aligner Society's Seminar, Ankara.

​​

Eğitim ve Sertifika Programları / Education and Certificate Programs:

 • Myofonsiyonel Pre-Ortodonti Semineri, Myofunctional Pre-Orthodontic Seminar, 2014.

 • Fonksiyonel Çene Ortopedisi Eğitimi / Functional Jaw Orthopedics Course, 2018.

 • İnvisalign Sertifikasyon Eğitimi / Invisalign Certification Course, 2020.

Masada Açık Duran Kitap
DSC01795.JPG

Bilimsel Posterler ve Yayınlar / Posters and Publications:

 • Multiple Labial Talon Cusp: an unusual case.11. EAPD Congress, Strazburg, Fransa. 

 • Clinical evaluation of microabrasion and resin infiltration applications on white spot lesions. 25. IAPD Congress, Glasgow, İskoçya. 

 • The Role Of Bioaggregate in Prevention of Inflammatory Resorption.  18. IADT World Congress, İstanbul.

 • Opak Lezyonların Maskelenmesinde Mikroabrazyon ve Rezin İnfiltrasyon Uygulamalarının Klinik Olarak Değerlendirilmesi / Clinical Evaluation of Microabrasion and Resin Infiltration Applications for Masking White Spot Lesions, doktora tezi, PhD Thesis, 2015.

 • AVPA Uygulaması Sonrası Baş ve Boyun Postürünün Değerlendirilmesi: Olgu Raporu. 17. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2022. 

 • Sınıf III Olgularda Fonksiyonel Tedavi Yaklaşımları / Functional Treatment of Class III Anomalies. Türkiye Klinikleri Ortodonti Özel Sayısı 1. Baskı. / Turkiye Klinikleri Orthodontics - Special Topics, Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.16-21.

 • Turner Sendromlu Bir Hastada Geç Dönem Büyüme Modifikasyonu Tedavisi: Olgu Raporu. / Late Growth Modification Treatment in a Patient with Turner Syndrome: A Case Report.18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, International Turkish Orthodontic Society Congress Antalya, Türkiye.

bottom of page